"Fra idé

til ferdig prosjekt"

Kontaktinfo

Gullhaugvegen 34

7560 Vikhammer

+47 99504018

berit@fruensprosjekt.no

Berit Josefine Ulriksborg

Arbeidsmetode - Resultat

Grundig gjennomgang og kartlegging av arbeidsprosesser og fokus på forbedringspotensiale gir:

- arealeffektive arbeidsmiljøer

- gode logistikkmessige arbeidsprosesser

- attraktive funksjonelle interiørløsninger


Gode arbeidsmiljøer og god tilrettelegging på arbeidsplasser:

- øker trivselen

- senker sykefraværet og stimulerer til økt arbeidsinnsats.

- øker lønnsomheten.


Motto:

Tillit, Tilstedeværelse og Tverrfaglig samarbeid