"Fra idé

til ferdig prosjekt"

Kontaktinfo

Gullhaugvegen 34

7560 Vikhammer

+47 99504018

berit@fruensprosjekt.no

Berit Josefine Ulriksborg

Alle lokaler skal ha en forankring i byggets arkitektur og historie, samt en tilnærming til stedets brukere.


Omgivelsene skal invitere til kommunikasjon,

samspill og trivsel - men også gi rom for ettertanke og refleksjon


Vi bidrar og følger opp fra ide´- og konseptutvikling, kartlegging av bruker/arbeidsprosesser,

videre til arealplanlegging og detaljprosjektering,

og til slutt  gjennomføring med prosjektledelse

og byggeledelse.


Oppdragsgiver deltar aktivt gjennom hele prossessen, og med god planlegging og fokus på detaljene på alle nivåer, ledes de trygt igjennom interiørprosjektene fra Ide´ til ferdigstillelse.


Kan også levere møbler og innredningsdetaljer til prosjektene.

Interiørkonsultasjoner


Interiør - arkitekturprosjektering Prosjektledelse

BEFARING - ANALYSE - FORPROSJEKTERING -

DETALJPROSJEKTERING -

GJENNOMFØRING/OPPFØLGING -

FERDIGSTILLELSE