"Fra idé

til ferdig prosjekt"

Kontaktinfo

Gullhaugvegen 34

7560 Vikhammer

+47 99504018

berit@fruensprosjekt.no

Berit Josefine Ulriksborg

Fruens Prosjekt AS - er en viderføring av Artiqa Interiør & Design som ble etablert i 2005. Firmaet eies og drives av Berit Josefine Ulriksborg


Over 15 år i bransjen har gitt meg bred erfaring innen utvikling, prosjektering og gjennomføring av både interiørprosjekter og byggeprosjekter som innebefatter tilbygg og ombygginger.


Jeg har en kreativ og praktisk tilnærming til oppgavene og legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid, yrkesstolthet hos alle involverte, tilstedeværelse og god kommunikasjon under hele prosessen.


Prosjektene spenner fra hotell, restaurant og kafe til kantine, kontor og kommersielle arealer.

Tar også oppdrag for private miljøer og interiørkonsultasjoner.Fruens Prosjekt AS