"Fra idé

til ferdig prosjekt"

Kontaktinfo

Gullhaugvegen 34

7560 Vikhammer

+47 99504018

berit@fruensprosjekt.no

Berit Josefine Ulriksborg

SiT Råd

Adresse: NTNU Gløshaugen

Oppdragsgiver:Studentsamskipnaden i Trondheim

Areal:

År: 2011


Utforming av Kurs og møtelokaler  for studentene på Gløsaugen.

SiT´s kjerneverdier kommer til uttrykk i interiøret.

I tillegg er  lagt vekt på en varm og imøtekommende atmosfære,som skal inspirere til samarbeid

og til den gode samtalen.