"Fra  Ide´til ferdig prosjekt"


Regenerativ design handler om prosesser som gjenoppretter, fornyer og revitaliserer ressurser og skaper bærekraftige systemer som integrerer sammfunnets behov med naturen!


Hvordan kan du øke kvaliteten og verdien i det du har?

- uten at det må gå på bekostning av miljøet.


Kanskje trenger du ikke flere

- men mer effektive kvadratmeter?


Hva med å  gjenbruke noe av det du har ?

- eller kjøpe brukt?


Hva har du av andre ressurser?

-Kan noe omdisponeres,  restaureres eller fornyes

slik at det  får ny verdi?


Fruens Prosjekt hjelper deg med kartleggingen!