"Fra idé

til ferdig prosjekt"

Kundereferanser

Fruens Prosjekt AS

" du gjør en strålende jobb, ser muligheter, er god til å finne kreative løsninger. Følger opp når det er avtalt. Forholder deg til budsjett og byggets begrensninger på en god måte - og finner løsninger utifra det

For å si det enkelt - det er utrolig behagelig å jobbe sammen med deg.

Oppdragsgiver

Kontaktinfo

Gullhaugvegen 34

7560 Vikhammer

+47 99504108

berit@fruensprosjekt.no

Berit Josefine Ulriksborg

Hent ut det fulle potensialet i de lokalene eller områdene du har til rådighet!

Få på plass alle funksjoner kombinert med et tematert estetisk uttrykk.

Utfører prosjektering i alle faser.

3D visualisering.
Skaper miljøer som gjør en forskjell !

Prosjekter